Blog Image

Team Freedom 2 Peking

Peking Challenge 2007 vertrekt/departs 26/09/2007

Volg Team Freedom met hun voorbereidingen en natuurlijk tijdens de reis van Amsterdam naar Peking, "The Extreme Route". Zij zullen zo vaak mogelijk verslag doen met foto's vanaf Amsterdam tot in Peking zodat u ze op de voet mee kunt volgen. Veel Plezier!
Link naar Team Freedom fotoalbum
Link naar Team Freedom YouTube filmpjes

Follow Team Freedom with their preparations en during their trip from Amsterdam to Beijing "The Extreme Route". They wil try to tell their story with pictures during the trip as often as possible so you can follow them along the way. Have fun!
Link to Team Freedom Photo Album
Link to Team Freedom YouTube Movies

Day 25 Finally passing the border! (ENG)

The Trip (ENG) Posted on Sep 22, 2007 22:39:05

Just as we expected we had spend another night in Mongolia at the Ger Camp from the night before. Yesterday the police went with Arthur, the guide, Lex and Linda to the place where the Peking Duck was abandoned. Here they found traces of theft and left behind materials of the car. It seems that the Peking Duck was stolen. All the police could do now was to write up a report of theft and we would hopefully be able to cross the border today.Blog Image

So we returned to the Ger Camp and a group of 30 Germans had arrived just before us who were also driving a rally. That meant that all the Ger tents were occupied. We were able to sleep with the whole group together in one big Ger tent. So as it was said so it was done. We had a blast. Lot’s of snoring though and from all sides these strange noises came and Vital had a subtle explanation for each noise made.

This morning we were all up early again at 7:00 am and after breakfast we headed for the border and all were present at 8:30 am at the Mongolian side. Finally the paperwork was all done and we could pass at 15:30 in the afternoon. Now we are waiting at the Chinese border waiting for them to finish all the needed paperwork. Blog Image

At 17:00 in the afternoon we are finally all driving in convoy with 500 kilometres to go. The Chinese government wants to keep an eye on things and thus to keep all under control we have to keep driving in convoy and we are absolutely are not allowed to get off track. Tonight we spend at a small hotel and tomorrow we have another 200 kilometres to go and we will have reached the Great Chinese Wall. That’s where our trip ends. Finished……. The last week has gone so quickly.

In Beijing some wives and children of some of the challengers will be awaiting their arrival. So that will be a great and welcoming reunion for them. What we still have been so lucky with so far is the weather. Everyday clear blue skies and approximately 30 degrees Celsius, excluding a couple days when it was a little less off course.

Further we have no news.

Greetings from us xxxDag 25 Eindelijk de grens over!

De Reis (NL) Posted on Sep 22, 2007 22:38:11

Zoals we inderdaad vermoed hadden moesten we nog neen nachtje vertoeven in Mongolië in het gerkamp van de nacht tevoren. Gisteren is de politie met Arthur, de gids en Lex en Linda naar de plek gereden waar de eend was achtergelaten. Hier vonden zij sporen van diefstal en achtergelaten materialen. De Peking Eend bleek reeds gestolen. Nu moest de politie een protocol voor diefstal opmaken en daarmee zouden we dan vandaag de grens over kunnen. Blog Image

We zijn dus gisteren teruggegaan naar dat gerkamp maar er waren net 30 Duitsers gearriveerd die ook bezig waren met een rally. Dus geen gertent meer over, maar we konden wel met z’n allen in een hele grote ger slapen, zogezegd zogedaan. Was beregezellig, veel gesnurk om je heen van alle kanten kwamen oergeluiden en Vital had voor ieder geluidje wel een ondertiteling.

Vanochtend alweer vroeg op (7uur) na ‘t ontbijt meteen naar de grens gereden en om half 9 stonden we alweer paraat. Om half 4 pas mochten we doorgaan en nu zitten we aan de Chinese kant te wachten op de afwerking van de papierkraam. Blog Image

17.00uur precies en dan hebben we nog 500km voor de boeg in colonne. De Chinese overheid houdt graag een oogje in het zeil en zodoende moeten we in colonne rijden en absoluut niet afwijken van onze route. Vannacht in een hotelletje en morgen nog 200km tot aan de Chinese muur en dan zit het erop. Voorbij….de laatste week is echt omgevlogen.

In Peking wachten van verschillende Challenger’s, vrouw en kinderen, dus dat is wel leuk voor hen. Waar we tot nog toe nog steeds geluk mee hebben gehad is het weer, heerlijk, iedere dag strakblauwe hemel,ca 30graden, op een paar dagen na natuurlijk.

Verder geen nieuws.

Groetjes van ons.xxxDay 24 At the Mongolian-Chinese border (ENG)

The Trip (ENG) Posted on Sep 22, 2007 21:56:06

We woke up very refreshed from our night at the Ger Camp in Zamyn-Uud along the Mongolian-Chinese border. It is 14:25 hours and we have been waiting since 10:00 am this morning. There is namely a problem, you see, the Peking Duck, the Citroën 2CV broke down yesterday and was abandoned. The steering was broken and the service team tried their best to repair it but alas. So the Peking Duck chauffeurs got into the car with the medical team and they all left the Peking Duck behind. This was just the big problem because now they are being very difficult at the Mongolian side of the border. The car must be picked up or towed. This will become a annoying situation. We must await the outcome.

Now it is almost 17:10 in the afternoon and still there have been no changes. Arthur took a guide and the police to the spot where they left the Peking Duck behind and hopefully they are writing up a police report and we can all pass the border when they return. But maybe I am having high hopes if this will happen today as the border on the Chinese side closes at 17:30. What a bureaucratic bull shit, because that’s what it is all about a little piece of paper. Blog Image

Now quickly about something else. I spoke the Mongolian guide yesterday and he said that we had been “Extremely Lucky”!! That night when we got surprised by soldiers we had already crossed the border to China and so we were trespassing into China. And with the upcoming Olympic games and the attacks on since 9-11 the Chinese military are very alert, cautious and extremely strict. They probably told us in Chinese to halt and luckily that is just what we did, otherwise they would have reacted much differently and most probably would have fired their machine guns at us as soon as we would make a wrong move. It happens often that shepherds get lost in winter storms and end up on the Chinese side and that this becomes a long lasting bureaucratic struggle which can take at least 3 months in which these people spend time in prison. With one person it even took 2 years before he was freed. The guide said that we were very lucky that they did not take us prisoner and that it did not become a political situation and that they allowed us to just turn around and let us go back the way we came from. Well, I just did not know what to think (and I was not alone). So now you can see what happens when you get of the path. But luckily we are here and can tell the story.

I have nothing further to tell right now. It is most probable that we have to return to the same Ger Camp where we spend the night before and have to spend another night under the Mongolian skies.

Greetings GabyDag 24 Aan de grens Mongolië-China

De Reis (NL) Posted on Sep 22, 2007 21:54:28

Lekker geslapen in Gerkamp Zamyn-Uud aan de grens van Mongolie-China. En nu staan we aan de grens, het is 14.25 uur, we staan al vanaf 10.00uur hier, er is het een en ander misgegaan. Namelijk de Peking eend hebben ze gister achtergelaten, het stuur was gebroken en het service team heeft nog geprobeerd om het te repareren maar tevergeefs, dus zijn de Peking eend mensen (Lex en Linda) bij het medisch team in gestapt en hebben ze de eend achtergelaten. Nou dit hadden ze dus niet moeten doen, want nu bij de grens doen ze erg moeilijk. Die auto moet worden opgehaald, of worden weggesleept. Dat wordt een vervelende kwestie. Afwachten.

Inmiddels 17.10uur en nog geen verandering, Arthur is met de gids en politie naar de plek waar de eend is achtergelaten en hopelijk maken ze nu een protocol op en kunnen we alsnog de grens over maar ik heb daar een zwaar hoofd in want de grens gaat sowieso om half 6 dicht aan de Chinese kant. Wat een bureaucratisch gedoe. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om, een stom papiertje. Blog Image

Nu even nog wat anders, ik sprak gisteren de Mongoolse gids en die zei dat wij “extremely Lucky” zijn geweest. Wij zaten die bewuste nacht dus al in China, op Chinees grondgebied en waren dus indringers en met de Olympische Spelen in het verschiet en aanslagen van 11 september staan de chinezen op scherp. Ze hebben ons waarschijnlijk bevolen in hun taal om stil te blijven staan en gelukkig hebben we dat gedaan want anders hadden ze wel eens anders kunnen reageren dan hadden ze zelfs kunnen schieten, na een verdachte beweging van ons. Het gebeurt ‘s winters wel eens dat herders verdwaald raken in sneeuwstormen en zo ook ongemerkt de grens passeren, en dan wordt het een bureaucratische kwestie van 3 maanden touwtrekken (in gevangenschap) en bij een iemand heeft het wel 2 jaar geduurd voordat hij vrij kwam. Hij zei dat we heel veel geluk hebben gehad dat het geen politieke kwestie is geworden en dat we zomaar rechtsomkeer mochten maken. Nou daar werd ik wel even stil van (en ik niet alleen) Zo zie je maar weer als je van de paden geraakt. Maar we kunnen het gelukkig navertellen.

Ik heb verder momenteel geen nieuws, misschien dat we zometeen terug moeten naar het gerkamp van gisteravond en nog een nachtje hier in Mongolie moeten vertoeven. We horen het zo wel.

Groetjes Gaby